Skip to content
SOLARIX

Un sistem fotovoltaic industrial pentru autoconsum sau un sistem fotovoltaic pentru companii, conectat la rețeaua de utilități, oferă mai multe beneficii proprietarilor decât sistemele solare fotovoltaice rezidențiale.

În contextul unei piețe de afaceri tot mai competitive și a creșterii prețurilor la energie, companiile caută să obțină o parte din energia consumată gratuit pentru a-și spori nivelul de competitivitate. Acest lucru este valabil mai ales în cazul companiilor care au un consum mare de energie, cum ar fi clădirile industriale mari.

Dar și pentru afacerile mici și mijlocii, clădiri de birouri etc., care trebuie să folosească în mod eficient resursele financiare.

Prin adoptarea surselor de energie regenerabilă, care sunt respectuoase cu mediul înconjurător, puteți îmbunătăți imaginea brandului companiei dvs.

Este evident că, mai ales în contextul crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19, competitivitatea, eficiența energetică și dorința de a ieși în evidență față de concurență sunt factori tot mai importanți.

La SOLARIX, acordăm o importanță deosebită calității și fiabilității componentelor utilizate în instalarea de panouri solare, însă, în cazul companiilor, aceste aspecte devin și mai esențiale, precum și o dimensionare corectă, în conformitate cu nevoile fiecărui client.

Pe de altă parte, în timp ce o întrerupere temporară în funcționarea instalației fotovoltaice pentru autoconsum a unei locuințe nu reprezintă o problemă majoră,  o întrerupere, o defecțiune sau dimensionare greșită a sistemului solar fotovoltaic poate provoca pierderi semnificative în cazul unei afaceri.

În ce constă sistemul fotovoltaic pentru sistemul industrial?

Sistemele fotovoltaice reprezintă o soluție excelentă pentru sectorul industrial și comercial în ceea ce privește producția proprie și consumul de energie pentru fabricarea produselor sau desfășurarea oricărei activități în mod normal.

Cel mai adesea se optează pentru sistemele conectate la rețeaua publică. Însă, există unele cazuri în care sistemul fotovoltaic nu este racordat la rețea, cum este cel al fermelor agricole sau zootehnice.

Dimensionarea sistemului fotovoltaic industrial trebuie realizată astfel încât producția să acopere o parte a consumului de energie, rezultând în reducerea considerabilă a facturilor, totodată luând în considerare și costul investiției, precum și perioada de amortizare a acesteia, astfel încât instalația PV să fie rentabilă.

Desigur, spre deosebire de sectorul rezidențial, consumul de energie în sectorul industrial este considerabil mai ridicat. Prin urmare, investițiile sunt mai mari, ceea ce presupune perioade mai îndelungate de recuperare a acestora. Considerând prețurile crescute pentru furnizarea de energie electrică pe sectorul industrial, devenind prosumator, investiția se amortizează în câțiva ani. Perioada de recuperare a investiției depinde de consumul actual, prețul de achiziție și procentul de energie electrică produs de sistemul de panouri fotovoltaice.

Instala placas fotovoltaicas en tu empresa

Tipuri de sisteme fotovoltaice industriale

Sistemul energetic cu panouri fotovoltaice pentru sectorul industrial oferă beneficii, ca oricare alt sistem fotovoltaic, conform reglementărilor în vigoare. Așadar, acesta poate fi:

 • Conectat la rețea, fără livrare de excedent: este vorba despre instalații care, deși sunt racordate la sistemul național (SEN), excedentul de energie nu este livrat în rețea.
 • Conectat la rețea, beneficiind de compensare cantitativă: începând din anul 2022 compensarea cantitativă a energiei electrice este de 1:1, energia livrată vs consumată. Astfel, energia produsă de către afacerea dvs. și livrată în SEN este compensată 100%.
 • Conectat la rețea, beneficiind de regularizare financiară: prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum poate vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care acesta are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Cum se face racordarea la rețeaua publică a unui prosumator?

Pentru a putea comercializa excedentul de energie electrică, instalația de racordare a sistemului fotovoltaic aparținând prosumatorului trebuie să permită, atât alimentarea consumului propriu din rețeaua electrică cât și livrarea energiei electrice produse în rețeaua publică prin același racord la rețeaua electrică.

Pentru certificarea calității de prosumator, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție la rețeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie. (art. 6 alin. (1) din Metodologie(3)).

Certificarea calității de prosumator se realizează de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia se racordează prosumatorul, conform Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022 (10). Operatorul de distribuție emite certificatul de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv completat la rubrica „Alte precizări/condiții“, cu calitatea de prosumator. (art. 5 alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 15/2022(3)).


Cât de profitabil este un sistem fotovoltaic industrial?

La SOLARIX, știm cât de important este să fim conștienți de diminuarea impactul asupra mediului, atunci când se face trecerea la energia solară fotovoltaică. Însă, rentabilitatea este un aspect foarte important, în special pentru companii.

În orice caz, instalarea de panouri solare fotovoltaice pe acoperișul locuinței, a clădirii de birouri sau a unui spațiu industrial sau comercial, cu siguranță este rentabilă.

Dacă ne uităm la costurile actuale ale materialelor ce alcătuiesc o instalație fotovoltaică, precum și la cheltuielile cu mâna de lucru, putem observa că acestea au scăzut semnificativ în ultimii ani. Aceasta înseamnă că investiția într-un sistem fotovoltaic poate fi rentabilă chiar și pentru companiile mici sau mijlocii.

Consumul de energie electrică este un alt factor important ce poate influența rentabilitatea sistemului. În cazul sectorului industrial, procesele de producție pot necesita cantități mari de energie, astfel încât o instalație fotovoltaică eficientă poate reduce semnificativ costurile pentru energia electrică.

La SOLARIX, analizăm fiecare caz în parte, ținând cont de nevoile specifice fiecărui client și de propriul consum, în vederea elaborării unei oferte de preț detaliate, pentru a vă oferi absolut toate informațiile despre aceste aspecte esențiale.

Care sunt componentele unui sistem fotovoltaic industrial?

Orice instalație fotovoltaică pentru sistemul industrial sau comercial este compusă, în general, din următoarele:

 • Panouri solare fotovoltaice
 • Sistem de fixare a panourilor solare
 • Invertor de rețea
 • Contor electric
 • Baterie solară (opțional)
 • Siguranțe și alte accesorii

Componentele unei instalații fotovoltaice pentru sectorul industrial sunt asemănătoare cu cele pentru sectorul rezidențial, dar există diferențe care pe care le vom detalia în cele ce urmează.

Ofertă de preț pentru sistem fotovoltaic pentru companii

Panouri solare fotovoltaice și suporturi de fixare

În general, atunci când vorbim despre sisteme fotovoltaice în sectorul industrial sau comercial, ne referim la spații industriale sau clădiri mari.

Deși acoperișul (spațiul disponibil) nu reprezintă un factor limitativ, în general se montează panouri cu putere mai mare. Deși raportul preț/Wp este similar celui în cazul modelelor cu putere mai scăzută, se apelează la această metodă pentru a se face economii în ceea ce privește structurile de sprijin și mâna de lucru.

Așadar, putem ajusta costul total al investiției, astfel încât să optimizăm costul fiecărui watt instalat pe acoperiș pentru a îmbunătăți eficiența sistemului.

Înclinație și orientare

În general, în România, unghiul optim de înclinație al sistemelor fotovoltaice racordate la rețea pentru generarea celei mai mari cantități de energie pe tot parcursul anului, este de 30º. Iar orientarea optimă pentru panourile solare este spre sud, pentru a putea utiliza radiația solară la maxim.

Totuși, așa cum am specificat anterior, clădirile industriale și comerciale dispun de suficient spațiu pentru montajul panourilor fotovoltaice.

Însă, ușoare abateri față de azimut (orientare spre sud) sau de înclinație, duc la pierderi ușoare în producția de energie. În aceste cazuri, modulele fotovoltaice sunt amplasate într-un aranjament coplanar pe acoperiș, compensând diferența privind înclinația sau orientarea, prin instalarea unor panouri solare adiționale.

În cazul în care avem o clădire cu un acoperiș tip terasă, se pot monta suporturi sau sisteme de fixare destinate acoperișurilor drepte, fără înclinație, cum ar fi cele din beton de la Solarbloc.

O altă soluțe ar fi împărțirea câmpului fotovoltaic în două, orientând o parte spre est și cealaltă spre vest, cunoscută ca orientare est-vest. Astfel, se obține o producție mai mică, dar mult mai uniformă pe parcursul zilei (ceea ce, într-o industrie cu consum pe tot parcursul zilei, poate duce la un procent mai mare de energie autoconsumată).

Fiecare proiect necesită o analiză specifică și o soluție personalizată.

Optimizatoare de putere

În general, utilizarea optimizatoarelor de putere nu este atât de întâlnită ca în cazul sistemelor fotovoltaice industriale, cu excepția cazurilor în care există zone umbrite parțial. De exemplu, din cauza obiectelor din jur, cum ar fi coșuri de fum, clădirile sau copacii din apropiere.

Însă, deși este adevărat că instalarea mai multor panouri solare crește producția de energie proprie, panourile fotovoltaice cu optimizatoare produc și mai multă energie.

Pe deasupra, tehnologia a avansat și se poate folosi un optimizator la două panouri, ceea ce reduce costul investiției în sistem.

Invertor de rețea

Desigur că invertoarele de rețea pentru sistemele fotovoltaice pentru companii sunt special adaptate pentru sistemele din sectorul industrial, cu o capacitate mai mare față de cele din sectorul rezidențial. De asemenea, cele mai utilizate sunt invertoarele trifazate.

Pe de altă parte, în sectorul industrial, cerințele sunt diferite față de sectorul rezidențial.

De exemplu, instalațiile fotovoltaice pot fi de dimensiuni foarte diferite, începând de la câțiva kWp și ajungând la câteva sute de kWp sau chiar mai mult, necesitând instalarea mai multor invertoare. Trebuie să se țină seama și de necesitățile specifice, de aparatura industrială, diferită de cea domestică, care poate necesita consum considerabil de energie electrică atunci când este pusă în funcțiune.

Invertorul sau invertoarele au rolul de a transporta curentul continuu produs de panourile solare în curent alternativ, care poate fi folosit ulterior de către companii.

Contorul electric

La fel ca în sectorul rezidențial, în afară de invertor/invertoare, este nevoie să se instaleze și echipamente de măsurare și reglare a curentului electric. Deși, în acest caz, este posibil să fie nevoie de echipament de măsurare pentru instalații cu putere instalată mai mare și mai precise.

Acesta se mai numește și „contor inteligent”, „contor de energie”, „smart meter, „contor cu dublu sens” sau „contor”.

Bateriile solare

Bateriile solare sau acumulatorii permit stocarea excedentului de energie electrică produsă de sistemul solar fotovoltaic, pentru a putea fi utilizată ulterior.

Spre deosebire de sectorul rezidențial, în cel industrial nu prea este necesar să se apeleze la baterii.

Principalul motiv este pentru că majoritatea companiilor nu consumă energie dimineața devreme sau în timpul nopții (clădiri de birouri, de exemplu), așadar instalarea bateriilor nu ar avea sens.

Pe de altă parte, există companii care consumă energie electrică de-a lungul întregii zile, inclusiv noaptea, cum ar fi fabricile. Lucrând cu program neîntrerupt, au un consum de energie atât de ridicat încât instalarea dispozitivelor de stocare necesare ar reprezenta o investiție mult prea costisitoare.

Desigur, este necesară analiza fiecărei activități în parte. Este posibil ca pentru afacerea dvs. instalarea de acumulatori să fie convenabilă. De asemenea, în cazul companiilor se utilizează frecvent sisteme care nu sunt atât de des întâlnite în sectorul rezidențial, și anume unitățile de alimentare neîntreruptibilă (UPS, Uninterruptible Power Supply).

În cazul în care vom considera că instalarea bateriilor solare poate fi rentabilă pentru afacerea dvs., vom analiza situația în amănunt.

Care sunt avantajele instalării panourilor solare fotovoltaice în compania dvs.?

În esență, producția proprie de energie va oferi beneficii financiare afacerii dvs. prin reducerea semnificativă a facturii de electricitate. Dar există mai multe avantaje:

 • Creșterea competitivității afacerii prin reducerea costurilor și/sau posibilitatea de a investi acești bani în alte proiecte;
 • Generarea și consumul de energie verde, fără emisii de CO2, contribuind la trecerea la energii regenerabile și la un model energetic mai sustenabil și respectuos față de mediul înconjurător;
 • Mai eficient chiar și decât parcurile solare mari, deoarece electricitatea se produce la punctul de consum, evitând pierderile cauzate de transportul de energie;
 • Îmbunătățirea imaginii afacerii dvs., atât în fața clienților, cât și a angajaților;
 • Creșterea valorii activului;
 • Ajută la dinamizarea economiei și generarea de noi locuri de muncă.

Sistemul fotovoltaic industrial în cifre

Instalarea unei centrale fotovoltaice on-grid pentru companii necesită o investiție mai ridicată și o întreținere mai riguroasă decât în cazul unui sistem rezidențial. În schimb, perioada de amortizare a investiției este mai scurtă, obținându-se beneficii competitive importante:

 • Investiție: de la câteva mii de euro, până la sume mult mai ridicate.  Este important să rețineți că prețul per watt peak instalat depinde de mulți factori, dar scade pe măsură ce dimensiunea sistemului crește (economie de scară);
 • Întreținere: monitorizarea sistemului în vederea funcționării corecte.
  Revizia anuală a tuturor componentelor realizată de către personal calificat, mai ales în cazul sistemelor cu putere mare instalată. Curățarea panourilor solare;
 • Viață utilă: 25-30 de ani;
 • Amortizarea investiției: 3-8 ani.

Solicitați o ofertă de preț, fără niciun angajament

Servicii oferite de SOLARIX

SOLARIX STUDIO SL este o companie specializată în instalații fotovoltaice pentru autoconsum și stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu sediul în Spania (Tortosa). Obiectivul nostru este acela de a oferi cele mai bune servicii, utilizând produse de la mărci de top și bazându-ne pe o întreagă echipă de profesioniști experți în domeniul fotovoltaic.

Oferim serviciile noastre atât pe teritoriul Spaniei, cât și în România.

Vreți să știți dacă putem instala panouri solare în localitatea dvs.? Contactați-ne și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Doriți să instalați un sistem fotovoltaic pentru locuința dvs.?

Dacă sunteți interesat de un sistem solar fotovoltaic pentru locuința dvs., cu sau fără racordare la rețeaua publică, accesați secțiunea cu privire la sistemul fotovoltaic rezidențial.  Pentru mai multe detalii, faceți clic pe sistemul corespunzător:

Abrir WhatsApp
1
¿Necesitas ayuda?
¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?